Att vara anställd hos oss

Som vår medarbetare är du nyckeln till kvalitet i den personliga assistansen

Att vi har sökande som vänder sig till oss för att de just vill arbeta för Konsensus Personlig Assistans ser vi som ett kvitto på att vi är en arbetsgivare som är mån om sina medarbetare.

För oss är våra personliga assistenter vår viktigaste resurs, nyckeln till kvalitet i utförandet av assistansen. Det är våra personliga assistenter som ytterst påverkar att våra uppdragsgivare får den personlig assistans de önskar och har rätt till. Det är därför viktigt att du som medarbetare känner dig uppskattad, får vara med och ta ansvar utifrån givna förutsättningar och mål.

För att vi tillsammans ska skapa de allra bästa förutsättningarna för våra uppdragsgivare är det viktigt att du trivs med ditt arbete och med Konsensus Personlig Assistans som din arbetsgivare. Vi erbjuder alltid stöd och uppbackning när du behöver det. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll!

Trygga arbetsvillkor

Att aktivt arbeta för att skapa goda arbetsförhållanden, som präglas av hög trivsel, engagemang, och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare är en av de viktigaste länkarna för att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som arbetsgivare ansvarar vi för din anställning och arbetssituation, för att skapa förutsättningar för att du ska trivas med ditt arbete. Som medarbetare ska du känna dig trygg och säker i din yrkesroll. Därför ser vi till att du får stöd och handledning när du behöver det.
Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia (f.d KFO), vilket innebär att våra anställdas arbetsvillkor regleras i kollektivavtal som finns mellan Fremia och Kommunal. Kollektivavtalet reglerar förhållanden kring din anställning t ex arbetstid, ersättning vid arbete på obekväm arbetstid och resor. Avtalet reglerar även sjuklön, semester och annan ledighet. Utöver det som står i avtalet följer vi även de lagar och förordningar som finns för arbetsmarknaden som arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.
Som medarbetare hos oss omfattas du av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, samt grupplivförsäkring.

Personalvård

Att uppnå kvalitet i den personliga assistansen kräver flera pusselbitar. En av de viktigaste bitarna är att du som medarbetare mår bra, känner att du har stöd från oss som arbetsgivare och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Personalvård för oss handlar om att värna om dig som anställd. Vi tror på att arbeta tillsammans för att uppnå teamkänsla och engagemang. Vi tror att kvalitet i assistansen bygger på samarbete, närhet, delaktighet, långsiktighet och kontinuitet. Vi tror på att känslan av gemenskap skapar trivsel.
Att aktivt arbeta med personalvård leder till nöjda medarbetare, vilket i sin tur leder till att våra uppdragsgivare får bästa möjliga assistans utifrån sina behov och önskemål. För oss är det viktigt att du som personlig assistent känner dig uppskattad, mår gott och trivs med ditt arbete. Du erbjuds friskvårdsbidrag för ditt välmående. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljön och erbjuder årligen medarbetarsamtal och arbetsmiljömöten. Däremellan finns vi nära dig för stöd och uppbackning när du som anställd behöver det.
Personalvård och arbetsmiljöarbete utgör för oss en viktig del av vårt kvalitetsarbete.

Utbildning

Utbildning är en viktig del i att du som personlig assistent utvecklar en trygghet, säkerhet och professionalism. Att du trivs med ditt arbete och utför assistans med hög kvalitet. Trivsel, utveckling och känslan av samhörighet bidrar till att våra personliga assistenter stannar hos oss. Detta leder till stabilitet och trygghet för våra uppdragsgivare.
Vi ser till att alla våra medarbetare får grundläggande praktisk och teoretisk kunskap om t ex LSS, historiken, personlig assistans och om rollen som personlig assistent, om tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet. Att kontinuerligt erbjuda stöd och utbildning till våra uppdragsgivare och anställda ser vi som en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.
Inom Konsensus Personlig Assistans har ett brett utbildningsprogram där vi erbjuder många olika utbildningar exempelvis gällande barnperspektivet i assistansen, autismspektra, utbildning kring andningsstöd, Peg/sond. Vi har HLR, brandutbildning och andra utbildningar kopplat till arbetsmiljö. Vi har tematräffar både för dig som uppdragsgivare, för våra uppdragssamordnare och för våra assistenter. Vid träffarna utgår vi från olika teman och frågor som på olika sätt berör personlig assistans.
Utöver detta kan vi tillsammans med dig som uppdragsgivare skräddarsy en planering gällande utbildning och handledning för dig som uppdragsgivare och för ditt team. Det kan handla uppdragsspecifika utbildningar och handledning för att tillgodose uppdragsgivarens behov.

Vill du arbeta hos oss på Konsensus Personlig Assistans?

Skicka din ansökan till rekrytering@konsensus-assistans.se eller slå oss en signal 031-722 50 59.

Vi vill alltid träffa dig som sökande för en intervju på kontoret i ett första steg. En personlig intervju är att föredra av kvalitetsskäl, men det är också en trygghet för dig som sökande att få träffa och bekanta dig med oss som arbetar på kontoret. Det är bra om du kan förbereda referenser som vi kan kontakta efter vår anställningsintervju innan vi går vidare i rekryteringsprocessen.

Vi försöker alltid hitta en matchning för att finna bästa lämpliga kandidater till våra uppdragsgivare utifrån behov och önskemål. I nästa steg får du träffa vår uppdragsgivare här på kontoret eller hemma hos uppdragsgivaren beroende på hens önskemål. Om allt känns bra kan vi börja boka in introduktionspass.

Alla som söker eller ska påbörja en tjänst hos på Konsensus Personlig Assistans behöver uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta är en rutin som vi har vid rekrytering oavsett om uppdragsgivaren är ett barn eller vuxen. Du som ska arbeta med ett barn måste kunna uppvisa utdraget innan din introduktion kan påbörjas.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/