Kunskap, Engagemang och Respekt är våra ledord.

Söker du efter en assistansanordnare som har den kompetens, den driftighet, det verkliga engagemanget, viljan och intresset som behövs för att du som uppdragsgivare ska få bäst service i din assistans?

 
 

Samarbete, kommunikation, tydlighet

Inom Konsensus Personlig Assistans samarbetar vi för att uppnå hög kvalitet i assistansen. Vi alla måste vara delaktiga, visa engagemang och genuint intresse för att tillsammans arbeta för att du som uppdragsgivare får den kvalitet du har rätt till i din assistans.

Varför just Konsensus Personlig Assistans?

Konsensus Personlig Assistans är anordnaren, som få slår vad gäller kunskap, engagemang och erfarenhet i frågor som rör personlig assistans. Vi tror på ett personligt och kontinuerligt samarbete som bygger ömsesidigt förtroende och tillit. Tillsammans bygger vi upp en struktur för att assistansen ska bli din möjlighet i livet. Det finns inga generella mallar. Du är expert på dina behov!

Bli vår uppdragsgivare

Vi erbjuder en kvalificerad service med mål att utforma och utföra din assistans, så att du kan leva det liv du vill leva. Av erfarenhet vet vi att förutsättningen för detta är ett långsiktigt samarbete som bygger på god kommunikation, ömsesidigt förtroende och tydlighet. Framgång nås genom ett samarbete som är nära, personligt och kontinuerligt. Det genomsyrar vårt arbete, det vi gör och hur vi gör det.

Våra medarbetare

Att vi har sökande som vänder sig till oss för att de just vill arbeta för Konsensus Personlig Assistans ser vi som ett kvitto på att vi är en arbetsgivare som är mån om sina medarbetare. För oss är våra personliga assistenter vår viktigaste resurs, nyckeln till kvalitet i utförandet av assistansen. Det är därför viktigt att du som medarbetare känner dig uppskattad, får vara med och ta ansvar utifrån givna förutsättningar och mål.

Kunskap, respekt och engagemang är våra ledord.
Vi tror på att ett nära samarbete, god kommunikation och tydlighet leder oss framåt.

Att välja rätt assistansutförare har stor betydelse för dig som lever med assistans, för dina anhöriga och för dina personliga assistenter. Det kan vara avgörande för att din och dina närståendes rätt att så långt som möjligt leva som andra inte bara blir fina ord utan en verklighet.

Konsensus Personlig Assistans är anordnaren för dig som söker en  verksamhet med stort engagemang och genuin, erfarenhet och kunskap i frågor som rör personlig assistans för både barn, ungdomar och vuxna.

Vår målsättning är att assistansen ska bli personlig efter dina behov och dina önskemål - du håller i taktpinnen!

Hos Konsensus blir man behandlad som en medmänniska och likvärdig. Det sker aldrig något över mitt huvud utan Konsensus samråder alltid med mig. Som uppdragsgivare känner jag mig aldrig bortglömd. Jag får den hjälp och stöttning jag behöver och ber om. Både jag och mina assistenter är mycket nöjda!!

Uppdragsgivare

Vi har valt Konsensus personlig Assistans för att dom ser till varje enskild människas behov. Det finns ett genuint och ärligt engagemang och man känner sig sedd och hörd som både personal och uppdragsgivare.
Vi är oerhört nöjda och hoppas på många års samarbete framåt!

Uppdragsgivare tillsammans med företrädare

Kommunen kunde inte klara av uppdraget och jag ville vara kvar hos brukaren. Nu vill jag vara kvar i företaget!
De känns fortfarande nära och måna om alla anställda och ger det lilla extra.
Det är lite spännande att vara samordnare dessutom, om man vill ta lite ansvar.

Personlig assistent och uppdragssamordnare

Sökte trygghet. Konsensus har stor personlig erfarenhet av ALS. Vilja att lösa frågor och problem 24/7. Ödmjukhet och respekt för min personliga integritet och självbestämmande. Arbetar med hjärtat ♥️

Uppdragsgivare

Har haft Konsensus som assistansleverantör sedan 2017, fick kontakten via rekommendation. Detta har jag inte ångrat en sekund! Konsensus är ett bolag med mycket kompetent personal med stora hjärtan, man känner sig verkligen som en i familjen.

Uppdragsgivare

Det bästa med Konsensus är att man jobbar med ständiga förbättringar där alla är med och utvecklar verksamheten. Även vi som är uppdragsgivare erbjuds att vara med och påverka utvecklingen av företaget. Detta via arbetsplatsträffar, årliga konferenser samt en öppen dialog.

Uppdragsgivare