Om oss

Därför finns Konsensus Personlig Assistans- ord från verksamhetsansvarig

Sju år var jag när min mamma fick ALS. Detta var en tid då man inte visste så mycket om sjukdomen och då det stöd som behövdes från samhället var obefintligt. Som liten försökte jag och min lillasyster att tillgodose min mammas behov av stöd så långt det gick emellan punktinsatser från hemtjänsten. Under sju år levde vi under dessa förhållanden. Känslan var obeskrivlig 1 januari 1994 då LSS och LASS infördes och min mamma kunde få den assistans hon behövde under all sin tid.

Tack vare assistansen kunde min mamma bryta sin sjukpension 1994 och grundade LaSSe Brukarstödcenter i Göteborg, där hon arbetade som rådgivare. Tack vare assistansen levde hon 30 år med sin diagnos. Vi fick ett bra liv tack vare det stöd som den personliga assistansen innebär.

Att ha fått uppleva tiden innan assistansreformen fanns och att därefter ha upplevt effekten av assistansens betydelse för den som har behov och för mig som närmast anhörig, gjorde att jag redan som tonåring bestämde mig för att jag skulle arbeta med frågor som rör LSS och personlig assistans.

Mina målsättningar blev en verklighet. Under hela min yrkesverksamma tid har jag på olika sätt arbetat med personlig assistans. Jag har på olika sätt arbetat med anordning av assistans sedan 2003. Därtill jag under åren varit engagerad intressepolitiskt i assistansfrågor både för IfA (Intressegruppen för Asisstansberättigade) och för arbetsgivarorganisationen Fremia. Jag har drivit utvecklingsprojekt på nationell nivå  om barnperspektivet i assistansen liksom om rätten till delaktighet och självbestämmande i assistansen för personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Sedan två år tillbaka har jag det ärofyllda uppdraget att sitta i styrelsen för Fremias branschkommitté Personlig Assistans, där vi bedriver ett påverkansarbete för assistansen överlevnad och utveckling.

Som den eldsjäl jag är, driver jag sedan 2013 Konsensus Personlig Assistans med stort engagemang, kunskap och erfarenhet. Med LSS som ledstjärna arbetar vi i Konsensus varje dag arbetar för att våra uppdragsgivare ska kunna leva ett gott liv  med stöd av personliga assistans.

Hoppas att vi på Konsensus Personlig Assistans får ditt förtroende att tillsammans med dig utforma din assistans, så att den blir personlig utifrån dina önskemål och behov.

Vår värdegrund

Respekt, Engagemang, Kunskap och Omtanke är våra ledord som ska genomsyra hela verksamheten och allt vi gör. För oss står dessa fyra ord står för så mycket - vi anser att de är avgörande för att uppnå kvalitet i varje assistanssituation. Tillsammans bildar begynnelsebokstäverna dessutom ordet REKO. Något som också står för att vi är en assistansverksamhet som strävar åt att alltid ha bra och justa villkor för våra anställda och att alltid leva upp till de krav och regler som ställs.

-Respekt står för att vi alltid ser och utformar den personliga assistansen utifrån det unika assistansuppdraget med hänsyn till uppdragsgivarens ålder, behov och livssituation i övrigt.

-Engagemang står för ett brinnande intresse för det vi gör. För frågor som rör personlig assistans och rätten till personlig assistans. Engagemang står för vår eviga strävan efter att skapa och bedriva en assistans med hög kvalitet för vår uppdragsgivare utifrån dennes behov och önskemål, liksom goda arbetsförhållanden för våra medarbetare.

-Kunskap står för vår långa och genuina erfarenhet av personlig assistans på många olika sätt. Kunskap står också för vår ambition för kontinuerlig utveckling, att arbeta med fortbildning på alla nivåer.

-Omtanke står för att vi genuint bryr oss om dig som uppdragsgivare, dina anhöriga liksom dina personliga assistenter- våra medarbetare. Vi vill att alla hos oss ska känna sig sedda och uppskattade.

Samarbete, kommunikation, tydlighet

Konsensus Personlig Assistans står för ett nära, personligt och kontinuerligt samarbetet, där vi tillsammans med dig som uppdragsgivare, dina assistenter och ditt val av andra personer som du har förtroende för bygger upp en struktur för att assistansen ska bli din möjlighet i livet.

Det finns inga generella mallar utan du är expert på dina behov och din livssituation. Med stor kunskap och engagemang arbetar vi med respekt för din integritet och ditt självbestämmande. Vårt mål är alltid det samma oavsett uppdragsgivarens ålder och funktionsnedsättning: möjligheten att så långt det går leva som andra… Skillnaden blir hur vi tillsammans når dit. Assistansen blir aldrig personlig innan anordningen fullt ut görs med respekt för den assistansberättigades behov, önskemål och vilja.

Vi erbjuder en kvalificerad service med mål att vi tillsammans ska utforma din assistans, så att du kan leva det liv du vill leva. Av erfarenhet vet vi att förutsättningen för detta är ett långsiktigt samarbete som bygger på god kommunikation, ömsesidigt förtroende och tydlighet. Framgång nås genom ett samarbete som är nära, personligt på riktigt och kontinuerligt. Det genomsyrar vårt arbete, det vi gör och hur vi gör det.

Ord från en företrädare för en av våra uppdragsgivare:
"Vi har valt Konsensus Personlig Assistans för att de verkligen kan se till den enskilda människans behov i assistansen. Det finns inga gjutna formar där individer skall passa in utan alla är unika och assistansen måste anpassas därefter. I vårt fall betyder det lyhördhet och ett öppet sinne. Konsensus Personlig Assistans står för allt. För första gången fungerar vårt liv. Vårt samarbete har lett till att vår uppdragsgivare mår bättre än någonsin och har utvecklats otroligt!"

Vill du veta mer om hur vi arbetar eller höra mer från hur våra uppdragsgivare upplever vårt samarbete? Slå oss en signal så berättar vi mer om hur vi tänker, eller låt oss träffas på vårt kontor eller hemma hos dig. Vi har även uppdragsgivare, anhöriga och anställda, som ställer upp som referens om du så önskar.

Tillstånd och utmärkelser

Konsensus Personlig Assistans har tillstånd från IVO att bedriva assistansverksamhet för barn och vuxna med tillhörighet i alla personkretsar enligt LSS.

Konsensus Personlig Assistans är en IfA-godkänd verksamhet och har sedan start stöttat det intressepolitiska arbete som IfA bedriver för den personliga assistansen. Vår verksamhet är grundat på de kriterier som IfA har ställt upp för att trygga assistansanvändarens rättigheter enligt lagens intentioner. Att vara en IfA-godkänd verksamhet är ett kvitto på att vi lever upp till våra mål och att våra uppdragsgivare är nöjda med den service och det stöd de erbjuds.
Läs mer om IfA

Vi är anslutna till arbetsgivarföreningen Fremia och följer kollektivavtalet mellan Fremia och Kommunal för bransch personlig assistans.